Avtoprevozniki: Nizozemska - nove urne postavke od 1.1.2021 dalje za poklicne voznike

Od 1.1.2021 dalje na Nizozemskem veljajo nove minimalne urne postavke za poklicne voznike. Torej, vsi slovenski prevozniki, ki opravljajo prevoz na Nizozemskem ali kabotažo, so dolžni od 1.1.2021 izplačati minimalno urno bruto plačo vsakemu delavcu za vsako uro, ki jo je opravil na teritoriju Nizozemske.


Minimalna urna postavka voznika je odvisna od delovnega časa in starosti voznika. 

Navedeni zneski v spodnji tabeli so bruto zneski. 


Vir: Amount of the hourly minimum wage | Minimum wage | Government.nl

Avtoprevozniki - Nemčija: nove urne postavke za poklicne voznike v letu 2021 in 2022