Aktualne novice. Zmeraj na dosegu!

Ostanite na tekočem z dogodki in trendi v svetu tehnologije. Obiščite našo spletno stran za novice o naših izdelkih in prihajajočih dogodkih. Kot tehnološko podjetje si prizadevamo, da vam ponudimo najbolj inovativno in napredno tehnologijo, in želimo, da ste del tega. Bodite prvi, ki izve za našo najnovejšo programsko opremo ali prihajajočo predstavitev izdelka. Redno obiskujte našo spletno stran in ostanite v stiku z nami, da boste vedno korak pred drugimi.

Avtoprevozniki - Delo voznikov v Avstriji

S 1. januarjem 2017 je v Avstriji začel veljati nov Zakon o preprečevanju plačnega in socialnega dumpinga, ki je zaostril pogoje opravljanja čezmejnih storitev tujim podjetjem. Največje preglavice novi zakon povzroča avtoprevoznikom, saj se v skladu z avstrijsko zakonodajo med napotene delavce štejejo tudi vozniki, ki opravljajo prevoze blaga in potnikov na ozemlju Republike Avstrije (razen tranzita skozi Avstrijo).

Katere obveznosti imajo delodajalci, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prevoza blaga?

  1. Delodajalec mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti na delo v tujino, pridobiti potrdilo A1

  2. Delodajalec je dolžan z napotenim delavcem skleniti Prilogo k pogodbi o zaposlitvi, s katero se določi pravice delavca za čas napotitve v Avstriji v skladu z veljavno avstrijsko zakonodajo oz. kolektivno pogodbo. Delavce iz »tretjih držav« in Hrvaške, ki so redno zaposleni in imajo urejene dokumente v Sloveniji, je mogoče napotiti, vendar je za njih potrebno pridobiti »EU Potrdilo o napotitvi«.

  3. Delodajalec je dolžan delavcem izplačati minimalno »osnovno bruto plačo« ter posebne prejemke (13. in 14.plačo) v skladu z  avstrijsko zakonodajo

  4. Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti minimalni letni dopust upoštevaje slovensko in avstrijsko zakonodajo in sicer kar je za delavca ugodneje 

  5. Delodajalec je dolžan prijaviti napotitev delavca pri osrednjem koordinacijskem organu za nadzor nad nezakonitim poslovanjem oz. finančni policiji pri Zveznem ministrstvu za finance. Prijava se opravi pred začetkom deloz. obvezno pred vstopom na ozemlje Avstrije.  Prav tako je delodajalec dolžan vsako spremembo že odobrene prijave nemudoma sporočiti, torej čim prej tistega dne, ko sprememba nastopi. 

  6. Delodajalec je dolžan hraniti dokumente o obračunu osebnega dohodka (iz katerih izhaja kakšno nadomestilo je delavcu pripadalo med napotitvijo v Avstriji ter kaj mu je bilo dejansko izplačano)

  7. Delodajalec je dolžan voditi Evidenco o dejansko opravljenem delovnem času (Arbeitszeitaufzeichnungen) času za vse napotene delavce, ki mora biti usklajena s podatki, razvidnimi iz tahografa.

Kdaj je potrebna napotitev voznikov?

  • Pri kabotažnih prevozih (mesto naklada in razklada je v Avstriji)

  • Pri prevozih v Avstrijo (mesto naklada je izven Avstrije, mesto razklada je v Avstriji)

  • Pri prevozih iz Avstrije (mesto naklada je v Avstriji, mesto razklada je izven Avstrije)