Ali lahko delodajalec obvesti delavca o odmeri letnega dopusta po e-pošti?Kako lahko delodajalec obvesti delavca o odmeri letnega dopusta?

Delodajalec mora delavca o odmeri letnega dopusta obvesti v pisni obliki. To lahko stori:

-  na klasičen način z osebno vročitvijo obvestila zaposlenemu ali

po elektronski poti na elektronski naslov delavca, če takšno uporabo zagotavlja in nalaga delodajalec (obvestilo je vročeno delavcu, ko prispe v njegov poštni nabiralnik in ne šele, ko delavec elektronsko sporočilo odpre oz. prebere).

Za obveščanje po elektronski poti morata biti izpolnjena 2 pogoja:

  • da delodajalec zagotavlja delavcu službeni e-naslov;

  • da se delavec in delodajalec dogovorita (najbolje v pogodbi o zaposlitvi), da je delavec za potrebe opravljanja dela dolžan uporabljati službeni e-poštni naslov (na ta način pregledovanje službenega e-naslova sodi v obveznost delavca, ki izhaja iz delovnega razmerja).

Ker mora imeti delodajalec dokazilo o tem, da je delavcu vročil obvestilo o odmeri letnega dopusta v roku, je še vedno najpogostejše klasično osebno vročanje, pri katerem delavec delodajalcu podpiše vročilnico. Pri vročanju po elektronski poti priporočamo način pošiljanja s potrditvijo prejema. V kolikor obvestilo pošiljate preko kadrovsko - informacijskega sistema, pa ni bojazni, saj le-ta zabeleži datum/uro pošiljanja.

Obveščanje delavcev o odmeri letnega dopusta preko oglasne deske, tako, da se na oglasno desko obesi seznam delavcev s številom dni letnega dopusta, ni dovoljeno, saj bi delodajalec s tem kršil obveznost varovanja osebnih podatkov zaposlenih.

Avtoprevozniki: Nizozemska - nove urne postavke od 1.1.2021 dalje za poklicne voznike