Kako je potrebno zakonsko urediti delo od doma?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) opravljanje dela na domu ureja v 68. do 72. členu.  Ta delo od doma definira kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu, oziroma v prostorih po lastni izbiri, ko je izven delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. ZDR-1 obravnava le delo na domu, ki se na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravlja redno in trajno.

Delavec lahko na domu opravlja le delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. Delavec, ki opravlja delo na domu enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja.


1. korak: Določitev delovnih mest

Delodajalec mora skrbno pretehtati, katera delovna mesta se lahko opravljajo na domu, ne le glede na tehnične možnosti, temveč tudi glede na druge specifike na določenem delovnem mestu ter glede na kompetence (npr. samostojnost, sposobnost organiziranja), ki jih mora imeti delavec. To lahko zapiše v Pravilniku o opravljanju dela na domu ali v splošnem aktu o sistematizaciji delovnih mest. 

2.korak: Zagotovitev varnih pogojev dela na domu

Delodajalec mora zagotavljati varne pogoje dela na domu. Možni so različni načini preverjanja ustreznosti delovnih pogojev z vidika varnosti in zdravja pri delu, kot so ogled delovnega mesta, fotografije delovnega mesta na domu, vprašalniki, ki jih delavec izpolni po navodilih delodajalca in podobno. Odločitev o tem, kako bo delodajalec ugotavljal ustreznost delovnih pogojev dela na domu, je torej prepuščena delodajalcu samemu, ki se bo pri tem odločal na podlagi vrste delovnih nalog, ki jih bo ta delavec izvajal na svojem domu. V vsakem primeru pa mora delodajalec narediti vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi varnost in zdravje delavca pri delu na domu. Delodajalec je dolžan pripraviti Izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih prostorov delavca na domu.

3. Sprejetje Pravilnika o delu na domu ter podpis pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Vse pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se uredijo med delodajalcem in delavcem s pogodbo o zaposlitvi o delu domu/na daljavo, nekatere pa lahko tudi s splošnim aktom delodajalca - Pravilnikom o delu na domu.

4.korak: Obvestilo inšpektoratu RS za delo

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti Inšpektorat RS za delo.

Katere dokumente potrebujem, ko zaposlujem?