Pozabite na tradicionalen pristop k upravljanju uspešnosti

Svet dela se spreminja, na kar močno vpliva razvoj tehnologije in dejstvo, da je na trgu vedno več Milenijcev. In ena najbolj očitnih razlik, ki jo je zaznati pri Milenijcih je njihova nenehna potreba po povratnih informacijah - tudi na delovnem mestu - o delovni uspešnosti in napredku. Prav zato je na vrhu seznama sprememb tudi upravljanje uspešnosti zaposlenih, ki je eden izmed osnovnih kadrovskih procesov.

Danes Milenijci predstavljajo 50% delovne sile, do leta 2025 bodo ti predstavljali 75% delovne sile. In kdo so? V najširšem smislu je to generacija, ki je rojena med letoma 1980 in 2000. So digitalno pismeni, imajo drugačna pričakovanja, vrednote, ideje in način dela ter se močno razlikujejo od starejših generacij. Pomembna razlika je, da so ti odraščali v digitalni dobi. In ena najbolj očitnih razlik, ki jo je zaznati je njihova potreba po nenehnih povratnih informacijah - tudi na delovnem mestu - o delovni uspešnosti in napredku. 

Danes se kot standard v večini organizacij še vedno uporablja tradicionalni pristop k upravljanju uspešnosti, ki se uporablja že desetletja in se skozi vsa ta leta ni veliko spremenil. Bistvo tega pristopa je eno oz. dve ključni srečanji med vodjem in zaposlenim, katerega cilj je letna ocena uspešnosti, ki je osnova za nagrajevanje in napredovanje. V času v katerem živimo, ta pristop zagotovo ni več najboljši za motiviranje in spodbujanje učinkovitosti zaposlenih.

Zakaj tradicionalni pristop k upravljanju uspešnosti zaposlenih ni več najboljši?

  • večina organizacij postavlja cilje (na začetku leta) ter jih nato pregleda in oceni konec leta. Ti cilji se torej ne spreminjajo oz. prilagajajo dinamiki poslovanja;

  • povratne informacije med vodjem in zaposlenim so (pre)redke in če teh ni, potem skoraj ni možnosti za rast in razvoj zaposlenih;

  • obdobje med postavitvijo ciljev in letnim ocenjevanjem je predolgo za letno oceno pretekle uspešnosti. Nedavni dogodki imajo preveliko težo na ocenjevanje, zato so zaposleni pogosto ocenjeni na podlagi trenutnega počutja in stanja v organizaciji in ne na podlagi celoletnega dela.

In vse našteto močno vpliva na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. Če kot delodajalec še vedno izvajate tradicionalni pristop, potem je skrajni čas, da čimprej spremenite pristop - do spremembe pristopa pa velja razmisliti ali ga je sploh smiselno še izvajati.


Onboarding: Naj bo prvi delovni dan petek