Onboarding: Naj bo prvi delovni dan petek

Če ste kot večina podjetij, bo najverjetneje vaš novo zaposleni pri vas začel z delom na ponedeljek. Zakaj ne bi petek postal nov ponedeljek?


1. Delovno vzdušje je bolj sproščeno 

Ne glede na to kako radi imate delo, so ponedeljki pogosto tudi najbolj stresen dan v tednu. Zjutraj je težko takoj začeti z delom, čakajo vas priprave na sestanke in roki, ki jih  je potrebno izpolniti..Dejstvo je, da so ljudje ob ponedeljkih zasedeni, zato ponedeljek zagotovo ni najbolj optimalen dan za sprejem novo zaposlenega.

Raziskave kažejo:

  • da se večina ljudi ob ponedeljkih ne nasmeji do 11.16;

  • da je produktivnost zaposlenih najnižja ob ponedeljkih in to kar za 30%;

  • da ob ponedeljkih skoraj polovica zaposlenih zamudi na delo;

  • da se ob ponedeljkih v povprečju pritožujemo 34 minut, druge dni pa 22 minut.

2. Zaposleni so manj pod stresom 

Ljudje smo ob petkih bolje razpoloženi, saj je pred vrati vikend, zato je tudi bolj verjetno, da se bodo novo zaposleni počutili dobrodošle. Novo zaposleni bodo tako v vikend zakorakali s pozitivno izkušnjo.

3. Novo zaposleni odidejo z delovnega mesta bolj motivirani

Cilj prvega delovnega dne je, da novo zaposleni z delovnega mesta odide bolj motiviran kot takrat, ko je sprejel zaposlitev in prijateljem lahko brez težav pojasni kdo kot podjetje ste in kaj počnete. Prav tako bi morali ta trenutek delodajalci izkoristiti za priporočila novih sodelavcev s strani novo zaposlenega.

Torej, najboljši dan za prvi delovni dan je petek. Omogočite novim zaposlenim, da prispejo na delo 30 min kasneje, kot se začne običajen delovnik. Tako jim boste omogočili, da se izognejo prometni konici in dan začnejo manj stresno.

Nov pristop k upravljanju uspešnosti zaposlenih
V praksi vidimo, da so najuspešnejša podjetja že spremenila pristop k upravljanju uspešnosti zaposlenih.