Nov pristop k upravljanju uspešnosti zaposlenih
V praksi vidimo, da so najuspešnejša podjetja že spremenila pristop k upravljanju uspešnosti zaposlenih.

Bistvo novega pristopa so redni (formalni) pogovori med vodjem in zaposlenim, ki jih lahko imenujemo "Redni pregledi uspešnosti" oz. t.i. Check-in sestanki.

Vsebina rednih "Check-in" sestankov:

  1. Pričakovanja: postavitev in komuniciranje pričakovanj s strani vodja je bistveno. Prav tako tudi redno preverjanje razumevanja teh pričakovanj.

  2. Povratne informacije: Redno podajanje povratnih informacij tako s strani vodje kot zaposlenega je izredno pomembno. Pri tem je pomembno, da so te dvosmerne, v realnem času ter, da zaposleni v vsakem trenutku ve kako mu gre.

  3. Razvoj zaposlenega: Razvojni pogovor je osnova za načrtovanje nadaljnega razvoja, izobraževanja in poklicne poti zaposlenih.

Vsebine "Check-in" sestanka morajo biti vnajprej obvezno jasno definirane in zahtevajo tako od vodje kot zaposlenega, da se nanje pripravita.

Letni pregled uspešnosti zaposlenega med vodjem in zaposlenim še vedno ostane in je priložnost predvsem za bolj poglobljen pogovor o celoletni delovni uspešnosti.

Sliši se kot preprost koncept, vendar ta zahteva spremembo v načinu razmišljanja in razumevanja. Vodstvo je tisto zaradi katerih se bodo spremembe v organizacijah spremenile.

Učinkoviti kadrovski procesi so temelj vsake kadrovske službe