Avtoprevozniki - Danska: obveznost prijave kabotažnega prevoza ter nove minimalne urne postavke

Od 1.1.2021 dalje se v primeru kabotažnega prevoza blaga ali potnikov in cestnega dela kombiniranega transporta, vozniki v mednarodnem cestnem prometu smatrajo kot napoteni delavci. To pomeni, da je potrebno vozniku obračunati minimalno urno postavko za opravljen delovni čas na Danskem.


Minimalna urna postavka za izvajanje kabotaže prevoza blaga ali cestnega dela kombiniranega prevoza od 1.1.2021 dalje znaša  minimalno  22,15 EUR oz. 164,96 DKK. 

NOVOST - Obveznost prijave kabotažnega prevoza 

Delodajalec je dolžan pred pričetkom kabotažnega prevoza prijaviti prevoz na spletni strani: Register of Foreign Operations in Denmark | Virk. Delodajalec lahko opravi registracijo do 7 dni pred prevozom oz. najpozneje na dan samega prevoza. Po registraciji delodajalec prejme datoteko PDF, ki mora biti na voljo v vozilu za namen predložitve policiji oz.organom cestnega prometa.

Novost: Način obveščanja inšpektorata o delu od doma do 31.12.2021