Kadrovske storitve

za IT okolje

Mnogo zaposlenim smo pomagali do novega delovnega mesta.

Pridružite se nam in izboljšajte svojo karierno pot.

Podjetjem rešujemo kadrovske izzive. 

Opišite kadrovski izziv vašega podjetja...

Specializirani smo za iskanje in selekcijo kadra (t.j. "headhunting) za IT okolja.

Pripravimo oz. posodobimo obstoječo kadrovsko dokumentacijo in pravilnike, ki jih potrebujete pri kadrovskem delu.​

Popišemo, dokumentiramo in optimiziramo kadrovska opravila, ki jih je potrebno izvesti ob zaposlitvi novega sodelavca, tekom zaposlitve in ob odhodu sodelavca. Predlagamo in vključimo dobre prakse.

Optimizirani kadrovski procesi so prvi korak h uspešni digitalizaciji.

Celovit in sistematičen pregled kadrovskega področja pri katerem upravljamo skladnost kadrovske dokumentacije in postopkov s kadrovskega področja z delovno pravno zakonodajo ter zajema pregled delovno pravnih dokumentov, personalnih map zaposlenih, internih aktov in kadrovskih postopkov.

Ureditev kadrovskega dokumentacije je v transportnih podjetjih še posebej kompleksno, saj je pri pripravi obsežne dokumentacije za voznike tovornih vozil potrebno upoštevati veliko posebnosti (npr. delovni čas, počitke), zakonodajo držav v katerih se izvaja prevoz ter številne postopke (npr. pridobitev potrdil A1, delovnih dovoljenj, potrdil za voznike – tujce...).

Odhod sodelavca iz podjetja je eden izmed najpomembnejših in najpogosteje spregledanih obdobij, saj v trenutku, ko zaposleni odidejo postanejo ambasadorji podjetja – pripovedujejo zgodbo podjetja prijateljem in znancem, ki temelji na njihovi pozitivni ali negativni izkušnji, zato je pomembno, da tudi njihova izkušnja ob odhodu pozitivna. Vas zanima kaj lahko kot podjetje storite? Veliko. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili personaliziran program.

Za vas pripravimo personaliziran program uvajanja novo zaposlenih (t.i. "onboarding") v delovno okolje (delovno mesto in organizacijo). Vključimo program Mentorstva.​

Prosta delovna mesta

Oddajte prijavo na delovno mesto

in izboljšajte svojo karierno pot.

20230327-07

27.3.2023

Za naročnika - inovativno in razvojno naravnano podjetje, ki je usmerjeno na globalni trg in tekmuje z globalno špico na področju nutrikozmetike ter s svojimi produkti briše nevidne linije v industriji lepote in dobrega počutja iščemo sodelavca na delovnem mestu.

 • Želiš biti del zgodbe o uspehu hitro rastočega in inovativnega slovenskega podjetja?

 • Imaš izkušnje z vodenjem, ki jih želiš nadgraditi?

 • Si pripravljen/a na dodatno učenje in prevzem operativnih nalog direktno s strani lastnika? 

 • Si motiviran/a, da s pozitivnim odnosom dosežeš rezultate?

 • Želiš rasti in napredovati z razvojem podjetja?

 • Odprto in transparentno komuniciranje ti je v DNA.

 • Veš, da so zadovoljni sodelavci ključni za uspeh podjetja.


Ključne naloge in odgovornosti:

 • Za kakovost, strokovnost in rezultate dela.

 • Za realizacijo poslovnega načrta.

 • Za usklajenost in nemoteno delovanje delovnega procesa.

 • Za realizacijo strateških ciljev.

 • Za poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

 • Za uresničevanje kadrovske politike.

 • Za pravilen in pravočasen potek informacij znotraj podjetja.

 • Za finančno stabilnost podjetja.


Pričakovanja:

 • Odločnost ter odlične komunikacijske sposobnosti. 

 • Pripravljenost na učenje. 

 • Proaktivnost in odgovornost za rezultate. 

 • Pozitiven odnos do dela in sodelavcev.

 • Aktivno znanje angleškega jezika. 

 • Minimalno 3 leta delovnih izkušenj s področja vodenja zaposlenih. 

 • Zaželeno: zaključen MBA študij.

Prijave sprejemamo do 5.5.2023. Za morebitna dodatna vprašanja smo dosegljivi na 051 64 12 46 (Darja Tavčar).

Aplikativni vodja (m/ž)

 20.6.2023

Lokacija: Ljubljana

Za naročnika – za podjetje, ki jo sestavlja skupino podjetij, ki se ukvarja z varovanjem ljudi in premoženja ter s čiščenjem, upravljanjem in vzdrževanje objektov, iščemo novega sodelavca na delovnem mestu “Aplikativni vodja (m/ž)”


Pričakovanja:

 • Tehnično znanje: razumevanje aplikacijskega razvoja, tehnologij in arhitekture. 

 • Vodstvene sposobnosti: smisel za delo z ljudmi, sposobnost postavljanje ciljev, razdelitve dela, delegiranje nalog, motiviranje in mentorstvo članom ekipe, sposobnost zagotavljanja učinkovitega sodelovanja med različnimi oddelki in deležniki v organizaciji.

 • Projektno vodenje: zmožnost upravljanja projektnih ciklov in zagotavljanje uspešne implementacije aplikacij

 • Analitične sposobnosti: razumevanje poslovnih zahtev ter zmožnost prevoda teh zahtev v tehnične rešitve.

 • Komunikacijske sposobnosti: dobre komunikacijske sposobnosti z namenom učinkovitega sodelovanja z strankami, upravo, razvijalci in drugimi deležniki.

 • Sposobnost reševanja problemov: sposobnost analiziranja in razumevanja vzrokov težav ter identifikacija ustreznih rešitev.

 • Upravljanje s proračunom.


Prijave sprejemamo do 15.7.2023. Za morebitna dodatna vprašanja smo dosegljivi na 051 64 12 46 (Darja Tavčar).

 19.6.2023

Za naročnika – slovensko trgovsko podjetje, ki nudi izdelke za urejanje in prenovo doma, vrta in okolice, iščemo sodelavca na delovnem mestu »Razvijalec poslovnih aplikacij (m/ž)«


Ključne naloge in odgovornosti:

 • Koordiniranje in izvajanje analize kompleksnejših poslovno-informacijskih vsebin.

 • Koordiniranje vzpostavitve modela poslovno informacijske arhitekture.

 • Razvoj poslovnih aplikacij na različnih postavitvah (cloud, on-premise) in delo s podatki (razvoj podatkovnih modelov, integracija z aplikacijami …)

 • Spremljanje izvajanja in usmerjanje razvoja informacijskih rešitev v skladu z začrtanimi smernicami – interni in eksterni izvajalci.

 • Sodelovanje pri reševanju kompleksnih tehničnih izzivov.

 • Optimizacija, digitalizacija ter avtomatizacija procesov, postopkov in rešitev.

 • Spremljanje najnovejših tehnologij in metodologij razvoja programske opreme.

 • Proaktivno spodbujanje inovacij z novimi idejami in možnostmi, ki so na voljo z novimi tehnologijami.Pričakovanja:

 • Poznavanje okolja .NET (velik bonus je .NET Core).

 • Zaželene so izkušnje z vsaj enim od sledečih programskih jezikov: Java, Python, JavaScript, PHP in podobni.

 • Zaželene so izkušnje z razvojem spletnih aplikacij in spletnih servisov (REST, SOAP) ter razumevanje osnovnih spletnih protokolov.

 • Zaželeno je poznavanje tehnologij za shranjevanje in obdelavo strukturiranih podatkov (XML, JSON, YAML).

 • Poznavanje relacijskih baz podatkov (npr. MS SQL ali podobni), ORACLE predstavlja prednost.

 • Dobre komunikacijske sposobnosti, pripravljenost na timsko delo, samoiniciativnost, pro-aktivnost, kreativnost in prilagodljivost in vztrajnost pri reševanju problemov.

 • Tekoče pisno in govorno znanje angleškega jezika.

 • Bonus znanja so poznavanje različnih razvojnih arhitektur, oblačnih storitev v Azure, Git, Docker, Kubernetes …

 • Delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih oz. področjih.

Prijave sprejemamo do 10.7.2023. Za morebitna dodatna vprašanja smo dosegljivi na 051 64 12 46 (Darja Tavčar).