Kadrovske storitve

za IT okolje

Mnogo zaposlenim smo pomagali do novega delovnega mesta.

Pridružite se nam in izboljšajte svojo karierno pot.

Podjetjem rešujemo kadrovske izzive. 

Opišite kadrovski izziv vašega podjetja...

Specializirani smo za iskanje in selekcijo kadra (t.j. "headhunting) za IT okolja.

Pripravimo oz. posodobimo obstoječo kadrovsko dokumentacijo in pravilnike, ki jih potrebujete pri kadrovskem delu.​

Popišemo, dokumentiramo in optimiziramo kadrovska opravila, ki jih je potrebno izvesti ob zaposlitvi novega sodelavca, tekom zaposlitve in ob odhodu sodelavca. Predlagamo in vključimo dobre prakse.

Optimizirani kadrovski procesi so prvi korak h uspešni digitalizaciji.

Celovit in sistematičen pregled kadrovskega področja pri katerem upravljamo skladnost kadrovske dokumentacije in postopkov s kadrovskega področja z delovno pravno zakonodajo ter zajema pregled delovno pravnih dokumentov, personalnih map zaposlenih, internih aktov in kadrovskih postopkov.

Ureditev kadrovskega dokumentacije je v transportnih podjetjih še posebej kompleksno, saj je pri pripravi obsežne dokumentacije za voznike tovornih vozil potrebno upoštevati veliko posebnosti (npr. delovni čas, počitke), zakonodajo držav v katerih se izvaja prevoz ter številne postopke (npr. pridobitev potrdil A1, delovnih dovoljenj, potrdil za voznike – tujce...).

Odhod sodelavca iz podjetja je eden izmed najpomembnejših in najpogosteje spregledanih obdobij, saj v trenutku, ko zaposleni odidejo postanejo ambasadorji podjetja – pripovedujejo zgodbo podjetja prijateljem in znancem, ki temelji na njihovi pozitivni ali negativni izkušnji, zato je pomembno, da tudi njihova izkušnja ob odhodu pozitivna. Vas zanima kaj lahko kot podjetje storite? Veliko. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili personaliziran program.

Za vas pripravimo personaliziran program uvajanja novo zaposlenih (t.i. "onboarding") v delovno okolje (delovno mesto in organizacijo). Vključimo program Mentorstva.​

Prosta delovna mesta

Oddajte prijavo na delovno mesto

in izboljšajte svojo karierno pot.

20230704-11

7.4.2023

Ključne odgovornosti:

 • Vodenje in organizacija dela v sklopu projektov projektne pisarne – priprava plana projektov (kratkoročni, dolgoročni), nadzor nad izvedbo, terminskim planom, usklajevanje alokacije resursov itd.

 • Zagotavljanje delovanje sistema projektnega vodenja v družbi ter skrb za enotno izvajanje metodologije projektnega vodenja.

 • Upravljanje in uvedba informacijske podpore za področje projektne pisarne in projektnega vodenja.

Pričakovanja: ​

 • Vsaj VI. stopnja izobrazbe.

 • Certifikat IPMA ali PMI, raven A ali B (v kolikor je nimate, ga je potrebno pridobiti najkasneje v roku 1 leta od zaposlitve).

 • Vsaj 5 let primerljivih delovnih izkušenj na področju razvoja programskih rešitev.

 • Poznavanje področja podatkovne / poslovne analitike.

 • Aktivno znanje angleščine.

 • Samoiniciativnost, energičnost in sposobnost za delo v timu, komunikativnost, vodstvene sposobnosti.


  Prijave sprejemamo do 20.4.2023. Za morebitna dodatna vprašanja smo dosegljivi na 051 64 12 46 (Darja Tavčar).

20230404-10

4.4.2023

Ljubljana

Za naročnika – podjetje, ki deluje na področju razvoja, izvedbe in implementacije celovitih poslovnih rešitev iščemo sodelavca na delovnem mestu »Data Engineer - Azure (m/ž)«.

Ključne odgovornosti

 • Razvoj podatkovnih modelov (podatkovna skladišča).

 • Razvoj SQL procedur in ETL/ELT tokov v Microsoft Oblaku (Azure Synapse, Azure SQL Database, Azure DataFactory,…).

 • Razvoj analitičnih modelov (Analysis Services: Multidimensional, Tabular).

 • Sodelovanje pri razvoju internih ogrodij (npr. ETL Framework). 

Pričakovanja: ​

 • Vsaj 3 leta izkušenj na omenjenih področjih.

 • Dobro poznavanje področja informacijskih tehnologij.

 • Entuziazem in proaktivnost na področju dela s podatki.

 • Poznavanje in praktične izkušnje z delom na tehnologiji Microsoft SQL Server.

 • Zaželeno poznavanje oblačnih storitev, najraje Azure (Data Lake, Databricks, Synapse Analytics).

 • Dobre komunikacijske sposobnosti in fleksibilnost.

 • Pripravljenost na krajša službena potovanja.

 • Aktivno pisno in govorno znanje angleškega jezika.

Prijave sprejemamo do 15.4.2023. Za morebitna dodatna vprašanja smo dosegljivi na 051 64 12 46 (Darja Tavčar).

20230327-07

27.3.2023

Za naročnika - inovativno in razvojno naravnano podjetje, ki je usmerjeno na globalni trg in tekmuje z globalno špico na področju nutrikozmetike ter s svojimi produkti briše nevidne linije v industriji lepote in dobrega počutja iščemo sodelavca na delovnem mestu.

 • Želiš biti del zgodbe o uspehu hitro rastočega in inovativnega slovenskega podjetja?

 • Imaš izkušnje z vodenjem, ki jih želiš nadgraditi?

 • Si pripravljen/a na dodatno učenje in prevzem operativnih nalog direktno s strani lastnika? 

 • Si motiviran/a, da s pozitivnim odnosom dosežeš rezultate?

 • Želiš rasti in napredovati z razvojem podjetja?

 • Odprto in transparentno komuniciranje ti je v DNA.

 • Veš, da so zadovoljni sodelavci ključni za uspeh podjetja.


Ključne naloge in odgovornosti:

 • Za kakovost, strokovnost in rezultate dela.

 • Za realizacijo poslovnega načrta.

 • Za usklajenost in nemoteno delovanje delovnega procesa.

 • Za realizacijo strateških ciljev.

 • Za poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

 • Za uresničevanje kadrovske politike.

 • Za pravilen in pravočasen potek informacij znotraj podjetja.

 • Za finančno stabilnost podjetja.


Pričakovanja:

 • Odločnost ter odlične komunikacijske sposobnosti. 

 • Pripravljenost na učenje. 

 • Proaktivnost in odgovornost za rezultate. 

 • Pozitiven odnos do dela in sodelavcev.

 • Aktivno znanje angleškega jezika. 

 • Minimalno 3 leta delovnih izkušenj s področja vodenja zaposlenih. 

 • Zaželeno: zaključen MBA študij.

Prijave sprejemamo do 5.5.2023. Za morebitna dodatna vprašanja smo dosegljivi na 051 64 12 46 (Darja Tavčar).

20230303-08

30.3.2023

Za naročnika –  za veliko podjetje z velikim potencialom za nadaljnji razvoj, ki deluje v konkurenčnem okolju iščemo sodelavca na delovnem mestu: Svetovalec direktorja za vodenje IT-ja.


Ključne naloge in odgovornosti:

 • Celovito vodenje področja IT-ja.

 • Temeljita analiza trenutnega stanja.

 • Digitalna preobrazba podjetja z vpeljavo novega ERP-a.


Pričakovanja:

 • Izkušnje z vpeljavo ERP-a v veliko in kompleksno podjetje

 • Znanje s področja projektnega vodenja.

 • Proaktivnost in odgovornost za rezultate. 

 • Pozitiven odnos do dela in sodelavcev.

 • Izkušnje z vodenjem ekipe sodelavcev 

Prijave sprejemamo do 20.4.2023. Za morebitna dodatna vprašanja smo dosegljivi na 051 64 12 46 (Darja Tavčar).

20230304-09

3.4.2023

Lokacija: Ljubljana


Za naročnika – podjetje, ki deluje na področju razvoja, izvedbe in implementacije celovitih poslovnih rešitev iščemo sodelavca na delovnem mestu »Senior Data Scientist (m/ž)«.


Ključne naloge in odgovornosti:

 • Uporaba metod strojnega učenja in statističnih pristopov za reševanje zelo raznolikih problemov, kot so: predikativno vzdrževanje in kontrola kvalitete v industriji, implementacija IoT rešitev in digitalnih dvojčkov, optimizacija procesov v logistiki, proizvodnji ali nabavi, predvidevanje obnašanja uporabnikov in segmentacija, priporočilni sistemi, računalniški vid, strojno branje…

  Načrtovanje projektov, načrtovanje IT infrastrukture, analiza podatkov, priprava učnih množic, grajenje značilk (feature engineering), odkrivanje vzorcev, strojno učenje, implementacija že naučenih modelov, uporaba modelov umetne inteligence na podatkih v realnem času, vizualizacija. 

 • Razvoj in implementacija naprednih rešitev v oblaku s pomočjo MLOps. 

  Odkrivanje dragocenih informacij in skrivnosti, ki se skrivajo v veliki množici podatkov in pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev naših strank. 

 • Vzpostavljanje kreativnih načinov pripovedovanja zgodb s pomočjo podatkov. 

Pričakovanja:

 • Vsaj 3 leta izkušenj na omenjenih področjih.

 • Dobro poznavanje področja informacijskih tehnologij.

 • Entuziazem in proaktivnost na področju dela s podatki.

 • Uporabljaš vsaj enega izmed programskih jezikov: Python, R, Java.

 • Si seznanjen vsaj v nekaterimi od naslednjih tehnologij: Git, Docker, Spark, Databricks, Azure ML Workspace. 

 • Si seznanjen s koncepti in delom na oblačnih infrastrukturah (Azure, AWS, GCP, …).

 • Dobro poznaš raziskovalni proces, razumeš metode strojnega učenja in statistike.

 • Dobre komunikacijske sposobnosti in fleksibilnost.

 • Aktivno govoriš in pišeš v angleškem jeziku.

Prijave sprejemamo do 15.4.2023. Za morebitna dodatna vprašanja smo dosegljivi na 051 64 12 46 (Darja Tavčar).