Centralna platforma za agronomijo in poslovanje kmetij 

Vsi podatki kmetijskega gospodarstva na enem mestu. Brez papirja, brez excelov!

 

   

 Na voljo kot spletna in mobilna aplikacija.

 Upravljanje kmetijskih virov (pridelki, polja, stroji, ljudje, inventar).
 Spremljanje dejavnosti na kmetiji (načrtovanje, sledenje in analiza celotne pridelave pridelkov).

 Raziskovanje kmetij Satelitski posnetki NDVI, baza znanja o škodljivcih in boleznih, foto dokazi z geografskim označevanjem).

 Finančno upravljanje kmetije (računi, obveznosti in terjatve, proračun, upravljanje posojil).

 Nadzorne plošče in analitika kmetije (analiza polja, analiza pridelka, dobičkonosnost pridelkov, ROI, KPI za financiranje kmetij, poročila).

 Poročila o sledljivosti.

 Integracija z ERP in drugimi obstoječimi programskimi rešitvami.


Agrivi omogoča pametno kmetovanje.
Kontaktirajte nas


Planiranje, spremljanje in analiza celotnega življenskega cikla pridelkov

Načrt pridelkov omogoča pregled vseh polj in kolobarjenja v času za poenostavitev procesa načrtovanja pridelkov v sezoni.

Finančno načrtovanje za vsa sredstva, delo in storitve v sezoni po pridelkih. Primerjava načrta in dejanskega stanja v realnem času. 

Sezonski načrt kmetovanja, plan proizvodnje z načrtovanimi aktivnostmi na poljih v sezoni. Opredelitev agronomskih navodil za vse aktivnosti.

Dnevni delovni nalogi omogočajo plan delovnih aktivnsti po pridelkih, poljih in delavcih z agronomskimi navodili. Delovni nalogi se dostavijo delavcem na pametni telefon. 

Spremljanje polj omogoča neposredo beleženje agronomskih ugotovitev na poljih. Spremlja se lahko okužbe s škodljivci, razvojno stopnjo rastlin, sušo, zmrzal in drugo škodo.


Upravljanje delovne sile


Analiza tal


Kultiviranje tal


Setev


Gnojenje


Škropljenje


Namakanje


Vzdrževanje


Žetev


Finančno upravljanje kmetijeUPRAVLJANJE RAČUNOV

Preprosta registracija prodaj in nakupov. Naložite fotografije računov in prikličite svojo finančno dokumentacijo z enim klikom.
OBVEZNOSTI IN TERJATVE

Spremljanje denarnega toka z dohodnimi in odhodnimi plačili. Prejemajte opozorila na plačilne roke in poskrbite, da ne bo zamud.
KUPCI IN DOBAVITELJI

Registrirajte vse kupce in dobavitelje na enem mestu. Pregled vseh transakcij s kupcem ali dobaviteljem.
UPRAVLJANJE KREDITOV

Registrirajte vse kredite in ustvarite amortizacijske načrte. Spremljajte odplačani znesek in preostalo glavnico.


Podatki o vremenu in tveganjih

TOČNI VREMENSKI PODATKI ZA VSAKO POLJE

Načrtujte delo glede na dejanske vremenske razmere

 7-dnevna vremenska napoved za polja

 3-letna vremenska zgodovina za polja

 Možnost povezave z vašimi vremenskimi postajami

 Posodobitev vremenske napovedi na vsake 3 ure

 Temperatura, padavine, hitrost vetra, vlažnost

PAMETNI ALARMI ZA VREMENSKE UJME IN TVEGANJE OKUŽBE S ŠKODLJIVCI

Pravočasno zaščitite svoje pridelke s samodejnim opozarjanjem na tveganja.

 Zaznavanje vremenskih tveganj (toča, zmrzal itd.)

 Zgodnje opozarjanje na nevarnost škodljivcev po poljih

 Uporabniško določena opozorila na osnovi lastnega znanja

 Alarmna obvestila na platformi

 Alarmna obvestila po e-pošti


Zmogljiva analitika in popolna sledljivost proizvodnje pridelkov

NADZORNA PLOŠČA ZA INTERAKTIVNO ANALITIKO

 Analiza donosa po poljih, pridelkih in sortah

 Analiza donosnosti pridelka (prihodki, odhodki, dobiček na pridelek)

 Analiza polj (sredstva, vreme, delo po poljih)

 Analiza izkoriščenosti virov (stroji, ljudje)

 Finančni kazalniki za kmetije (rentabilnost, donosnost naložb itd.)


POROČILA

 Poročila o rabi sredstev (gnojila, pesticidi, namakanje itd.)

 Poročila o žetvi po pridelkih in sortah

 Finančna poročila za kmetije

 Poročila za certifikacijo (globalni GAP, ISO)

 Poročila za nadzorne organe


TRŽITE SVOJE PRIDELKE V 1. RAZREDU

 Ustarite QR-kodo za pobrani pridelek.

 Namestite QR-kodo na embalažo pridelka.

 Potrošniki lahko poskenirajo QR-kodo na embalaži.

 Podatki o sledljivosti se prikličejo prek mobilnega interneta.

PODATKI O SLEDLJIVOSTI

 Uporabljeni viri (delovne ure, gorivo, namakanje)

 Uporabljena hranila za pridelke (dušik ...)


 Uporabljene aktivne snovi

 Podatki o hranilni vrednosti (kalorije, beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe)


 Lokacija polja na zemljevidu

 Fotografije kmetije


Povežite svoje senzorje in stroje

SPREMLJANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE V REALNEM ČASU

 Spremljajte svojo kmetijsko mehanizacijo in ostala vozila v realnem času

 Pregled vseh strojev, poti in premikov na zemljevidu

 Spremljanje po GPS-u, delovnih urah in porabi goriva

 Prihranek pri stroških in nadzor nad izkoriščenostjo strojev


Rešitev za upravljanje strojnih parkov vključuje nadzorni modul in fizične naprave, ki se povezujejo s strojem prek vodila CANBUS.


SAMODEJNO ZBIRANJE PODATKOV O STROJIH

 Samodejna sinhronizacija z Agrivi FMS

 Samodejno zaznavanje porabe časa in goriva na vsakem polju in na vsaki poti

 Dodelite dnevnike strojev delovnim nalogom

 Zmanjšajte obseg ročnega vnašanja in odpravite človeške napake

 Zagotovite točno računovodstvo stroškov za stroje po aktivnostih
METEOROLOŠKI IN KLIMATSKI SENZORJI

 Samodejno zbiranje klimatskih podatkov na poljih v realnem času.

 Temperatura, vlažnost, hitrost vetra, sončno obsevanje itd.

 Geo-označevanje vremenskih postaj v FMS.

 Analiza aktualnih in zgodovinskih vremenskih podatkov.

Meteorološki in talni senzorji Metos in Syswin so vnaprej integrirani z API-jem Agrivi IoT API in omogočajo kmetovalcem uporabo naprav na način plug-and-play.

 SENZORJI V TLEH

 Samodejno zbiranje podatkov o stanju tal na poljih v realnem času.

 Vlažnost, temperatura, električna prevodnost tal itd.

 Geo-označevanje lokacije senzorjev v tleh v FMS.

 Analiza aktualnih in zgodovinskih podatkov senzorjev.

Integracija s sistemi drugih ponudnikov

ODPRT VMESNIK ZA INTEGRACIJO

 Sinhronizacija metapodatkov (objekti, osebje, stroji, polja).

 Sinhronizacija objektov in zalog v realnem času.

 Sinh. podatkov na delovnih nalogih po poljih in pridelkih za računovodstvo.

 Vse entitete so izpostavljene prek API-ja.

INTEGRACIJA JE PREPROSTA ZA VSAKO SOFTVERSKO HIŠO

 REST API razvit po standardih Google JSON.

 Omogočena dvosmerna sinhronizacija podatkov.

 Dokumentacija za API.

 Seznam priporočenih integracijskih partnerjev.Prepoznavnost na trgu in nagrade


EY PRIPOROČA NAŠO REŠITEV ZA KMETIJSTVO

NAGRADA ZA PODJETJE ŠT. 1 V EVROPSKI BRANŽI ŽIVILSKE TEHNOLOGIJE
BRANŽNA POROČILA NAVAJAJO AGRIVI MED GLOBALNIMI VODJAMI
MED NAJHITREJE RASTOČIMI TEHNOLOŠKIMI PODJETJIMicrosoft gold partner

Izdelki AGRIVI so izdelani v skladu z najnovejšimi tehnološkimi praksami in delujejo v razširljivem oblaku Microsoft Azure.


Zavarovanje za kibernetsko varnost

Izdelki AGRIVI zagotavljajo največjo varnost podatkov in so zavarovani pred sistemskimi poškodbami, kršitvami zasebnosti in kibernetskimi napadi.


Podjetje je certificirano po ISO

ISO 9001: 2015 (sistem vodenja kakovosti)

ISO 27001: 2013 (upravljanje inf. varnosti)

ISO 27017: 2015 (varnost v oblaku)


Agrivi omogoča pametno kmetovanje.

Boljše načrtovnje, optimizacija stroškov, večja donosnost.