DIGITALNA PREOBRAZBA JE NUJNOST.

IZZIV ALI BREME?

Ali vidite digitalno preobrazbo kot nujnost, izziv ali kot breme? Ali veste kakšne finančne in časovne koristi vam lahko prinese? Ali ste že definirali svojo digitalno strategijo in jo vključili v svojo poslovno strategijo?

Digitalna preobrazba zahteva razmislek o trenutni strategiji podjetja ter o tem, zakaj in na kakšen način podjetje prodaja svoje produkte ali storitve na trgu. Digitalna preobrazba tako za sabo potegne tudi razmislek o prenovi poslovnih modelov, optimizaciji poslovnih procesov, izbiri pravih digitalnih rešitev, ter predvsem o načinu upravljanja sprememb, ki jih preobrazba prinaša. Vključno z ljudmi in kulturo podjetja, ki so za uspeh podjetja ključnega pomena.

Glavne težave pri transformaciji so:


• nejasni cilji poslovne in digitalne strategije,
• premajhna vključenost poslovnega vodstva,
• razpoložljivost (internih) virov,
• pomanjkljive kompetence zaposlenih,
• preslabe komunikacije med vodstvom, projektnim timom in ostalimi deležniki,
• ohranjanje starih praks in navad,
• slaba podpora v procesu digitalizacije.

Digitalizacija je eden izmed konkurenčnih izzivov tudi za Slovenijo, Le-ta poteka že vrsto let. Vendar številna podjetja ne uspejo učinkovito uporabiti vseh digitalnih orodij, ki so jim na voljo in narediti potrebnih korakov. Biti (pre) počasen v tej "digitalni igri" ima lahko posledice v nekonkurenčnosti.

POIŠČEMO PRAVE POSLOVNE REŠITVE IN USTREZNE IZVAJALCE.

Po definiciji vaših poslovnih potreb, vam pomagamo pri izbiri za vas najprimernejšo digitalno rešitev, pripravi na spremembe ter tudi implementaciji novih rešitev. Če vaša trenutna ITK infrastruktura ali programska oprema ne omogočata doseganja želenih poslovnih ciljev, vam pomagamo izbrati prave rešitve za vaše potrebe. Ob tem pa prevzamemo odgovornost za izbiro pravega izvajalca in uspešno izvedbo projekta. Če ne veste, kako stopiti na pot digitalne transformacije in kako izbrati za vas najprimernejše digitalne produkte in jih tudi uspešno vpeljati, vam stojimo ob strani od izbire do uvedbe. Z razumevanjem ciljev in strategije vašega podjetja vam pomagamo nadgraditi vaše poslovanje s pravimi poslovnimi IT rešitvami, pristopi, partnerji in kadri, pri tem pa prevzemamo odgovornost za rezultat naših skupnih projektov.

Prodaja

Optimiziramo vse faze prodajnega procesa - Raziskava trga in oblikovanje produkta. Pridobivanje in negovanje novih priložnosti. Zaključevanje prodaje. Pomoč pri vzpostavitvi partnerstev z globalnimi vendorji (Microsoft, SAP, Google....) in licenciranju produktov (Microsoft)

Digitalizacija poslovnih procesov

Optimizacija in preobrazba poslovnih procesov v povezavi z digitalnimi tehnologijami s ciljem izboljšanja kupčeve izkušnje in doseganja konkurenčne prednosti ter oblikovanja ključnih kazalnikov poslovanja za pravočasno sprejemanje ustreznih odločitev

Vodenje projektov

Poskrbimo za pravilen pristop k izvedbi projektov in prevzemamo odgovornost za njihovo uspešno izvedbo.

Digitalna strategija

Analiza stanja, potreb in oblikovanje digitalne strategije, pomoč pri oblikovanju zahtev in izbiri primernih rešitev.

Svetovanje in mentoriranje

Svetovanje in mentoriranje na področju digitalnih transformacij, upravljanja sprememb, vitkega poslovanja in trajnostne poslovne strategije.


Pridobivanje EU sredstev

Pomoč pri pridobivanju sredstev in prijavah na razpise za digitalizacijo poslovanja.

DIGITALIZACIJA JE MODERNIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV

“Iz prakse ugotavljamo, da podjetja zelo pogosto nimajo dovolj znanja niti zavedanja o tem, kako lahko digitalizacija in tehnologija pripomoreta k boljšemu poslovanju podjetij in nasploh ohranjanja njihove konkurenčnosti na trgu. Kaj šele, da bi vedela, katere rešitve so za izvajanje njihove strategije ključne.”Jakob Kotnik in Rok Bezlaj, ustanovitelja podjetja Sinecon