Avtoprevozniki: Nove urne postavke za slovenske voznike v Avstriji

S 1.1.2021 so v Avstriji, v skladu s kolektivno pogodbo za dejavnost tovornega prometa pričele veljati nove minimalne urne postavke.

Minimalna plača se je glede na kolektivno pogodbo iz leta 2020 povečala za 1.47%.

Vsi slovenski prevozniki, ki opravljajo prevoz po Avstriji ali kabotažo, so dolžni od 1.1.2021 izplačati minimalno urno bruto plačo vsakemu delavcu za vsako uro, ki jo je opravil na teritoriju Avstrije.


Zaposleni so od 1.1.2021 dalje upravičeni do minimalne mesečne bruto plače glede na objavljeno plačno shemo v kolektivni pogodbi. Razvrstitev zaposlenega v plačno shemo se opravi glede na plačni razred in št. let zaposlitve oz. delovno dobo (v letu 2020 se je razvrstitev v plačne shemo opravila glede na karakteristike tovornega vozila in št.let delovne dobe pri delodajalcu).

Pri določitvi urne postavke voznika se upošteva delovna doba voznika pri trenutnem delodajalcu.

V nadaljevanju podajamo neuraden prevod dela avstrijske kolektivne pogodbe, ki se nanaša na razvrstitev zaposlenih v plačno shemo. V plačnih skupinah so navedeni zneski mesečnih bruto plač.

Plačni razred 01 (Preproste aktivnosti (zaposleni na preprostih delovnih mestih, za katere se ne zahteva usposabljanje)

 • do 5 let zaposlitve - 1.522,05 EUR

 • od 5 do 10 let zaposlitve - 1.563,56 EUR 

 • nad 10 let zaposlitve - 1.595,51 EUR

Plačni razred 02 (Kvalificirane aktivnosti - zaposleni z izobrazbo)

 • do 5 let zaposlitve -1.571,92 EUR

 • od 5 do 10 let zaposlitve - 1.605,22 EUR 

 • nad 10 let zaposlitve - 1.763,17 EUR

Plačni razred 03 Visoko kvalificirane aktivnosti (zaposleni, ki samostojno opravljajo težke delovne naloge in sicer v skladu s splošnimi smernicami ali navodili)

 • do 5 let zaposlitve - 1.596,19 EUR

 • od 5 do 10 let zaposlitve - 1.766,38 EUR 

 • nad 10 let zaposlitve - 1.964,79 EUR

 • Plačni razred 04 Samozaposleni

 • do 5 let zaposlitve - 1.810,41 EUR

 • od 5 do 10 let zaposlitve - 1.872,88 EUR 

 • nad 10 let zaposlitve - 2.186,91 EUR

Plačni razred 05

Zaposleni na vodstvenih delovnih mestih: prost dogovor

Urna postavka se izračuna po formuli: mesečna bruto plača/165 (skladno s 6. členom kolektivne pogodbe).

Zaradi minimalnih razlik med plačilnimi razredi, delodajalci običajno plačujejo najvišjo urno postavko za kategorijo, v katero je razvrščen delavec.

Delodajalec je dolžan z delavcem skleniti Prilogo k pogodbi o zaposlitvi, s katero se določi pravice delavca za čas napotitve v Avstriji v skladu z veljavno avstrijsko zakonodajo oz. kolektivno pogodbo. Prilogo lahko naročite tudi pri nas: Priloga k pogodbi o zaposlitvi - Napotitev delavca v Avstrijo. 

Delodajalec je dolžan zagotoviti tudi, da je iz plačilnih list jasno razvidno, da so bile vozniku obračunane ure po vsaj minimalnih avstrijskih postavkah in sicer le za opravljene ure, ki jih je voznik opravil na ozemlju Avstrije ter druga izplačila, ki so predpisana z veljavno avstrijsko zakonodajo (npr. Božičnica, 13.plača, dodatki).

Ali lahko delodajalec obvesti delavca o odmeri letnega dopusta po e-pošti?